? Solidarność Tesco
logo

  center

  Celem działalności Sekcji jest ochrona praw, godności i interesów pracowników handlu i ich rodzin

  Członkowie sekcji Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Tesco /Polska/

  Długosz Agnieszka - Region Małopolski
  Jakubowska Elżbieta - Region Zagłębie Miedziowe
  Nalepka Marlena - Region Toruńsko-Włocławski
  Pietrzyk Danuta - Region Mazowsze
  Zydler Magdalnea - Region Ziemia Łódzka