logo

  center  Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Tesco /Polska/
  ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

  Marlena Nalepka - Region Toruńsko - Włocławski  Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  Białek Justyna - Region Świętokrzyski

  Jakubowska Magdalena - Region Dolnośląski

  Kowalczyk Renata - Region Dolnośląski

  Wojdyła Małgorzata - Region Zielonogórski