logo

  center  Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Tesco /Polska/
  ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków
  skład komisji:

  Ewelina A. - Region Śląsko-Dąbrowski

  Długosz Agnieszka - Region Małopolski

  Marlena Nalepka - Region Toruńsko-Włocławski