logo

  center  Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Tesco /Polska/
  ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków
  adres korespondencyjny:
  Tesco Magnolia, ul. Legnicka 58, 54-206 Wrocław
  Elżbieta Jakubowska - przewodnicząca
  /Region Zagłębie Miedziowe/

  1. elzbieta.jakubowska61@wp.pl
  2. 663 045 794

  Wioletta Stanaszek - zastępca / skarbnik
  /Region Podbeskidzie/

  1. skarbnik@solidarnosc-tesco.pl
  2. 516 045 862

  Beata Michajluk - zastępca / sekretarz
  /Region Dolny Śląsk/

  1. sekretarz@solidarnosc-tesco.pl
  2. 516 045 863

  Danuta Pietrzyk - zastępca
  /Region Mazowsze/

  1. z-caprzewodniczacy2@solidarnosc-tesco.pl
  2. 663 045 750

  Sabina Polska - zastępca
  /Region Warmińsko-Mazurski/

  1. z-caprzewodniczacy3@solidarnosc-tesco.pl
  2. 663 045 897

  Magdalena Zydler - zastępca
  /Region Ziemia Łódzka /

  1. z-caprzewodniczacy4@solidarnosc-tesco.pl
  2. 516 045 864
  pozostali członkowie komisji:

  Cerndt Izabela - Region Jeleniogórski
  Łukiewicz Ewa - Region Jeleniogórski
  Pajer Mieczysław - Region Wielkopolska Południowa
  Justyna Jaworska - Region Śląsko-Dąbrowski
  Katarzyna Huba - Region Śląsko-Opolski