logo

  center  Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Tesco /Polska/
  ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków
  adres korespondencyjny:
  Tesco Magnolia, ul. Legnicka 58, 54-206 Wrocław
  PREZYDIUM  Elżbieta Jakubowska - Przewodnicząca Komisji Zakładowej
  /Region Zagłębie Miedziowe/

  1. elzbieta.jakubowska61@wp.pl
  2. 663 045 794

  Wioletta Stanaszek - zastępca / skarbnik
  /Region Podbeskidzie/

  1. skarbnik@solidarnosc-tesco.pl
  2. 516 045 862

  Beata Michajluk - zastępca / sekretarz
  /Region Dolnośląski/

  1. sekretarz@solidarnosc-tesco.pl
  2. 516 045 863

  Magdalena Zydler - członek
  /Region Ziemia Łódzka/

  1. z-caprzewodniczacy4@solidarnosc-tesco.pl
  2. 516 045 864

  Agata Strzałkowska - członek
  /Region Rzeszowski/
  KOMISJA ZAKŁADOWA:

  Elżbieta Jakubowska - Przewodnicząca
  Wioletta Stanaszek - Skarbnik
  Beata Michajluk - Sekretarz
  Huba Katarzyna
  Krzemiński Michał
  Łukiewicz Ewa
  Stępień Małgorzata
  Strzałkowska Agata
  Zydler Magdalena